Wat kost een bediende in vast dienstverband?

Een Virtual Assistant inschakelen is kostenbesparend

Een (Directie-)Secretaresse, Office-Manager of Management Assistant aanwerven in vast dienstverband is een dure aangelegenheid voor uw onderneming voor wat betreft :

 •     loonkosten
 •     bijzondere bijdragen
 •     bijkomende kosten
 •     administratieve verplichtingen

Bekijkt u in onderstaand overzicht de kosten die u niet langer zal maken als u een Virtual Assistant inschakelt.

 • De loonkosten van een werknemer vallen weg als u een Virtual Assistant inschakelt om het werk te klaren. Ze worden vervangen door een factuur die u inbrengt als kost
 • 32 % sociale bijdragen op het brutoloon zal u niet meer betalen
 • Fiscale inhoudingen op het salaris zijn geen zorg meer voor u
 • Loon is niet alleen het uur- of maandloon dat U uw medewerker betaalt. Ook op andere voordelen zoals bv. eindejaarspremies, toeslag voor overuren, gewaarborgd loon bij ziekte, opzegvergoedingen, …, zijn bijdragen verschuldigd. Voordelen die niet in geld maar in natura worden toegekend (bv. gratis huisvesting), zijn eveneens loon!
 • Wegvallen van bijzondere bijdrage
 • Een Virtual Assistant heeft geen recht op betaald educatief verlof
 • U betaalt geen bijdrage voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO)
 • De solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage) voor het gebruik van een bedrijfswagen is onbestaand

Bijkomende kosten die uw verantwoordelijkheid niet meer zijn

 • de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten
 • de aankoop en het onderhoud van werkkledij
 • opleiding
 • eventuele aanvullende loonvoordelen zoals een groepsverzekering, maaltijdcheques
 • een verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen
 • de aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • de beheerskosten om aan te sluiten bij een sociaal secretariaat voor ondernemingen
 • de bijdrage op extralegale pensioenvoordelen

Wegvallen van andere verplichtingen:

 • bepaalde sociale documenten bijhouden: de individuele rekening, het personeelsregister, het aanwezigheidsregister, …
 • werknemers in kennis stellen van de bepalingen met betrekking tot de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer,
 • bij een in België toegelaten verzekeringsmaatschappij een arbeidsongevallenverzekering aangaan
 • je aansluiten bij een compensatiekas voor kinderbijslag
 • etc.

Twijfelen is geen optie …

Zeg het voort!

Céline Vroman

Zaakvoerder Virtual Assistance. VIRTUAL ASSISTANCE biedt secretariële en administratieve ondersteuning. Wij helpen ondernemers en KMO’s op een snelle en accurate manier wanneer zij voor een aantal uren per week, tijdelijk en/of onverwacht zakelijke ondersteuning nodig hebben op administratief vlak.

More Posts - Website

Gerelateerde Posts:

About Céline Vroman

Zaakvoerder Virtual Assistance. VIRTUAL ASSISTANCE biedt secretariële en administratieve ondersteuning. Wij helpen ondernemers en KMO’s op een snelle en accurate manier wanneer zij voor een aantal uren per week, tijdelijk en/of onverwacht zakelijke ondersteuning nodig hebben op administratief vlak.
This entry was posted in Relevante artikels and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply to REMONTDup Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *